Subvencions Diputació de Tarragona 2021

 

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona – Convocatòria 2021

 

Subvencions amb la col·laboració de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, SAM-Cooperació - Acord núm. 2021-685 Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals 2021:

 • Compra de sal i retirada de neu temporal Filomena

             Import concedit: 8.006,26€

 • Tancat fossa sèptica Farena

         Import concedit: 2.371,41€

 

- E-catàleg

 • 22/06/2021    Escola Crea't 

        Taller de percussió   371€

 • 24/07/2021    Agustí Farre Sanfeliu

        Contes adult   275€

 • 24/07/2021    Fenya Rai

        Concert Fenya Rai    1.150€

 • 20/08/2021    dBombo Bit

        Cançons que ens agrada amb l'home orquestra      350€

 • 21/08/2021    Bocafoscant Associació

       "Bona nit" Observació astronòmica amb telesc.     400€

 • 21/08/2021    MAKO PERQUÈ SÍ

       MAKO PERQUÈ SÍ    700€

 • 21/08/2021    PENJATS DE L'HAM                     

        Cantada d'havaneres    1.200€

 • 22/08/2021    Associació Roseret                   

        Concert de música tradicional i popular   600€

 • 28/08/2021    Inflables i Parcs Infantils Fatsini

       1 festa escuma  360€

 • 28/08/2021    Inflables i Parcs Infantils Fatsini 

        Inflable  200€

 • 28/08/2021    La Prole Band

        La Prole Big Band 2.250€

 • 28/08/2021    Marieta Voltereta

        Aquesta bruixa és un encant  726€

 • 28/08/2021    Núria Cuinetes

        Arrós bo per a 150 persones 1.300€

 • 12/09/2021    Folkatr3s

        Folkatr3s trio o duet amb balladora  600€

 • 31/10/2021    ELS PERDIGOTS - COBLA DE FLABIOLS

        Concert 400€

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona – Convocatòria 2020

PAM (Pla d'Acció Municipal) 2020: Clavegueram Plaça U d'Octubre i C/Arrabal Baixa

 Import concedit: 13.697,45€

 

Subvencions destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Publica amb motiu de la COVID-19

 Import concedit: 3.025€

 

Subvencions Excepcionals 2020:

Arranjament camins del Molí del Fort i a Farena

 Import concedit: 35.986,23€

Reconstrucció murs i guals afectats pel Glòria

Import concedit: 15.009,60€

 

- Actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

  Import concedit: 3.989,84€

 

- Actuacions destinades a la protecció i defensa dels animals domèstics.

  Import concedit: 1.998,08€

 

- Subvenció destinada al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals.

Import concedit: 1.410,47€

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona – Convocatòria 2019

- Actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

  Import concedit: 1.800,74€

 

- Concessió de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

  Import concedit: 754,49€

 

- PAM (Pla d'Acció Municipal) 2019: Pavimentació Plaça 1 d'Octubre i Carrer Arrabal Baixa

 Import concedit: 26.401,00€

 

Subvencions Concedides Per La Diputació De Tarragona – Convocatòria 2018

-Actuació: Protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà

 Import subvenció: 1.749, 03 €

 

-PEXI 2018: Actuació: Connexió del desguàs de l'escola al clavegueram

Import subvenció: 5.608,00€

 

-PAM 2018: Actuació: Xarxa de col·lectors per a la nova EDAR

Import subvenció: 65.395,00€

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona - Exercici 2017

- Inversions equipaments municipals: Actuació: Diversos equipaments municipals

Import subvenció: 1.597,56 €

 

- PEXI 2017 Actuació: Substitució dels fanals del nucli de Farena

Import subvenció. 5.659,00 €