Informació al contribuent

Calendari del contribuent 2022

CONCEPTE

PERÍODE

PERÍODE PROPOSAT

IBI URBÀ

1

27/05/2022-29/07/2022

IBI URBÀ

2

31/08/2022-31/10/2022

IBI URBÀ

3

28/10/2022-30/12/2022

IBI RÚSTIC

1

30/06/2022-31/08/2022

IVTM (Vehicles)

1

31/03/2022-31/05/2022

IAE (Activitats econòmiques)

1

29/07/2022-30/09/2022

TAXA ESCOMBRARIES

1r Trimestre

29/04/2022-30/06/2022

TAXA ESCOMBRARIES

2n Trimestre

29/07/2022-30/09/2022

TAXA ESCOMBRARIES

3r Trimestre

28/10/2022-30/12/2022

TAXA ESCOMBRARIES

4t Trimestre

31/01/2023-31/03/2023

SUBMINISTRAMENT AIGUA

1r Trimestre

29/04/2022-30/06/2022

SUBMINISTRAMENT AIGUA

2n Trimestre

29/07/2022-30/09/2022

SUBMINISTRAMENT AIGUA

3r Trimestre

28/10/2022-31/12/2022

SUBMINISTRAMENT AIGUA

4t Trimestre

31/01/2023-31/03/2023

 

Lloc i horari de pagament

 
El pagament es pot fer a:

BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls

Telèfon: 977 600 488

Horaris de pagament
Cada dia de 9:00 h a 14:00 h

 
Formes de pagament
  • En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  • Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.

  • Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  • Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  • Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.