Noticies

30/06/2021
Al següent enllaç de l'E-tauler, trobareu l'anunci de l' Ordenança municipal per a la salvaguarda del Medi Natural de les Valls del Glorieta i Brugent pel que fa a la participació ciutadana. Teniu 20 dies hàbils per a fer suggeriments.
16/02/2021
Es fa públic que mitjançant acord de Ple de data 2 de febrer de 2021 l’Ajuntament ha aprovat inicialment que el terme municipal de Mont-ral formi part de l’ampliació de l’àrea d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant, i de classificació com a zona de màxima...
15/01/2021
Subvencions concedides pel Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Secretaria d’Estado d’Igualtat – Convocatòria 2020 Pacte d’Estat contra la violència de gènere 2020: Adquisició de samarretes liles amb el lema “No és No” i de pòsters i cubs per commemorar el 25-N, Dia...
07/01/2021
L’Ajuntament de Mont-ral en sessió ordinària realitzada en data 6 d’octubre de 2020 va aprovar provisionalment el següent: 1) La modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2021, en els preceptes que consten detallats en l’acta plenària, que seguidament es detallen: a) Ordenança fiscal núm. 1...
18/09/2020
Us presentem el servei de deixalleria de Vallmoll disponible pels veïns i veïnes de Mont-ral. Per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb l'Ajuntament.
29/07/2020
Benvolguts, benvolgudes, Amb l’objectiu de millorar el servei de recollida de residus especials i voluminosos i evitar als veïns el transport dels residus fins la deixalleria mòbil, sobretot pensant en aquelles persones que per la seva edat o situació familiar no tenen mitjans per fer-ho, el proper...
29/05/2020
Benvolguts, benvolgudes, Amb l’objectiu de millorar el servei de recollida de residus especials i voluminosos i evitar als veïns el transport dels residus fins la deixalleria mòbil, sobretot pensant en aquelles persones que per la seva edat o situació familiar no tenen mitjans per fer-ho, el proper...
25/03/2020
L'Ajuntament de Mont-ral s'uneix al manifest de l'ACM, la FMC i l'Associació de Micropobles atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19: “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS” “Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la...
19/03/2020
Es comunica que la companyia Telefónica ha fet una proposta a l'Ajuntament de Pla de desplegament d'una xarxa de fibra òptica al nostre municipi. Està a disposició dels vilatans a través del següent enllaç l'esmentada proposta així com la proposta que farà l'Ajuntament d'incloure altres zones, per...

Pàgines