Subvencions Diputació de Tarragona 2023

 
 

 

 

SUBVENCIONS PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA.

CONVOCATÒRIA 2022

AQUESTA ACTUACIÓ COMPTA AMB EL SUPORT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Concedir les subvencions per la Transició energètica i Acció climàtica.

Convocatòria 2022

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Línia 4 - Concepte: Residus

98 % concedit: 10.000,00 euros

Que ha servit per cobrir les despeses per dur a terme retirada, transport i gestió de residus
resultant del desmantellament de plantacions de cannabis, en espais agraris i forestals públics.

Barranc del Mas d’en Verd.

  

 

 

Subvencions als ajuntaments i entitats municiplas descentralitzades per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg de programacions culturals dels ens locals (E-catàleg) durant l'any 2023

Beneficiari: Ajuntament de Mont-ral

Import atorgat: 19.604,53€

 

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona – Convocatòria 2023

- E-catàleg

 • 08/01/2023    Cor Badaveus

        Cançons d'aquí i d'ultramar   900€

 

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona – Convocatòria 2022

 

Diputació de Tarragona CULTURA 2022

Diputació de Tarragona, mitjançant els ajuts anuals per les actuacions destinades a inversions en equipaments municipals culturals i d’interès ciutadà, ha resolt concedir a l’ajuntament de Mont-ral 20.000,00 €, cobreix el cost de la Rehabilitació de la casa de Cultura.

"Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona".

 

- Subvencions transició energètica i acció climàtica 2021 - Línia 2 - Import concedit: 19.374,00 euros

 

- Subvencions projectes i activitats culturals singulars per a ens locals 2022 - Import concedit: 10.519,05 euros

 

 

-  Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022

Línia 1 - 1.3 Agent Cívic. Import concedit: 6.529,20 euros

Línia 2 - Protecció salut pública. Import concedit: 5.148,41 euros

 

- E-catàleg

 • 22/06/2022    Atipica companyia

        Bon dia Flop   847€

 • 23/07/2022    Mag Raffael Fluss

        Espectacle de màgia per a nens i públic familiar   450€

 • 23/07/2022    Toca'm el Xotis

        Versions de La Tieta Clara   800€

 • 19/08/2022     Bocafoscant Associació

        Sessió de punxadiscs "Alexandre Bonanit Dj"   363€

 • 20/08/2022   Toca'm el Xotis

        Versions de La Tieta Clara   800€

 • 21/08/2022    Associació Rosseret

       Concert de música tradicional   600€

 • 21/08/2022   Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries

        Lo misteri de Nadal   4.000€

 • 26/08/2022    Fetitxe 13

       Show Fetitxe 13 amb equip de so i llum   5.000€

 • 21/08/2022   Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries

        Lo misteri de Nadal   4.000€

 • 27/08/2022    Inflables i parc infantil Fatsini

       Festa de l'escuma       425€

 • 27/08/2022    Marieta Voltereta

       Festa de bombolles       484€

 • 28/08/2022    Colla bastonera de Capafonts

       Actuació de ball de bastons      200€

 • 28/08/2022    Colla gegantera El Calçot de Valls

      Cercavila amb un gegantó i músics      300€

 • 03/09/2022    Folkart3s

      Folkart3s trio     600€

 • 28/10/2022    TRENCAMANDRES

     Home Orquesta  350€

 • 31/10/2022    ELS PERDIGOTS

     Cobla de Flabiols  400€

 

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona – Convocatòria 2021

-  Subvencions de Pla d’Acció Municipal (PAM), convocatòria 2021.

Pavimentació crs. dels Templers i Y. Import concedit: 45.275,49 euros

Adquisició de finca al carrer Major. Import concedit: 43.690,57 euros

Pavimentació accessos als Masos de la Cadeneta. Import concedit: 30.093,19 euros

 

-  Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021.

Línia 1 - 1.3 Agent Cívic. Import concedit: 5.214,00 euros

Línia 2 - Protecció salut pública. Import concedit: 4.800,53 euros

 

Subvencions amb la col·laboració de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, SAM-Cooperació - Acord núm. 2021-685 Excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals 2021:

 • Compra de sal i retirada de neu temporal Filomena

             Import concedit: 8.006,26€

 • Tancat fossa sèptica Farena

         Import concedit: 2.371,41€

 

- E-catàleg

 • 22/06/2021    Escola Crea't 

        Taller de percussió   371€

 • 24/07/2021    Agustí Farre Sanfeliu

        Contes adult   275€

 • 24/07/2021    Fenya Rai

        Concert Fenya Rai    1.150€

 • 20/08/2021    dBombo Bit

        Cançons que ens agrada amb l'home orquestra      350€

 • 21/08/2021    Bocafoscant Associació

       "Bona nit" Observació astronòmica amb telesc.     400€

 • 21/08/2021    MAKO PERQUÈ SÍ

       MAKO PERQUÈ SÍ    700€

 • 21/08/2021    PENJATS DE L'HAM                     

        Cantada d'havaneres    1.200€

 • 22/08/2021    Associació Roseret                   

        Concert de música tradicional i popular   600€

 • 28/08/2021    Inflables i Parcs Infantils Fatsini

       1 festa escuma  360€

 • 28/08/2021    Inflables i Parcs Infantils Fatsini 

        Inflable  200€

 • 28/08/2021    La Prole Band

        La Prole Big Band 2.250€

 • 28/08/2021    Marieta Voltereta

        Aquesta bruixa és un encant  726€

 • 28/08/2021    Núria Cuinetes

        Arrós bo per a 150 persones 1.300€

 • 12/09/2021    Folkatr3s

        Folkatr3s trio o duet amb balladora  600€

 • 31/10/2021    ELS PERDIGOTS - COBLA DE FLABIOLS

        Concert 400€

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona – Convocatòria 2020

- Subvenció per impulsar l'economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l'ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, per l'exercici 2020. 

 Import concedit: 14.445,50 €

 

PAM (Pla d'Acció Municipal) 2020: Clavegueram Plaça U d'Octubre i C/Arrabal Baixa

 Import concedit: 13.697,45€

 

Subvencions destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Publica amb motiu de la COVID-19

 Import concedit: 3.025€

 

Subvencions Excepcionals 2020:

Arranjament camins del Molí del Fort i a Farena

 Import concedit: 35.986,23€

Reconstrucció murs i guals afectats pel Glòria

Import concedit: 15.009,60€

 

- Actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

  Import concedit: 3.989,84€

 

- Actuacions destinades a la protecció i defensa dels animals domèstics.

  Import concedit: 1.998,08€

 

- Subvenció destinada al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals.

Import concedit: 1.410,47€

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona – Convocatòria 2019

- Actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

  Import concedit: 1.800,74€

 

- Concessió de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

  Import concedit: 754,49€

 

- PAM (Pla d'Acció Municipal) 2019: Pavimentació Plaça 1 d'Octubre i Carrer Arrabal Baixa

 Import concedit: 26.401,00€

 

Subvencions Concedides Per La Diputació De Tarragona – Convocatòria 2018

- PAM 2018: Actuació: Pavimentació carrers Bosquet i Farena

Import subvenció: 65.395 

 

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona - Exercici 2017

-PAM 2017: Actuació: Xarxa de col·lectors per a la nova EDAR

Import concedit: 83.200,17 €