Espeleologia

Espeleològicament parlant, el terme de Mont-ral no es caracteritza per les seves grans cavitats. Hi ha, però, interessants coves i avencs, tant pel seu recorregut com per la seva fondària.

Aquests paratges, de tant alt interès espeològic, s'han format a causa dels processos de carstificació que afecta a terrenys calcaris, a causa dels quals es formen grans sistemes de cavitats subterrànies.

Un dels fenòmens més importants que es coneix a Mont-ral són els Motllats. 1.023 metres d'altitud, una plataforma natural de 5 Km2 d'extensió, s'enlaira al mig de les muntanyes de Prades, guardant en el seu interior molts dels enigmes espeleològics que encara resten per descobrir a les nostres contrades.

En recórrer els seus cingles podem descobrir moltes d’aquestes cavitats com:

 
Cova de Mont-ral

22 m de profunditat, amb un recorregut de 158 m.
 
Cova de la Moneda o cova dels Motllats

A 990 m d’alçària, i amb un recorregut de 165 m, és la cavitat més coneguda de l’entorn.
 
Cova del Cudó o cova de l'Aixàviga

Té un recorregut de 140 m i una profunditat de 27 metres.
 
Avenc del roc de les abelles

Té una profunditat de 41 m i un recorregut de 105 m.
 
Avenc del doctor Espanyol o avenc d'en Cavallé

Amb una profunditat de 60 m i un recorregut de 110 m.
 
Avenc de la Pipa o avenc del Fang

Té una profunditat de 18 m i un recorregut de 36 metres.
 
Avenc del Teix

Amb una profunditat de 31 m i un recorregut de 60 m.
 
Avenc de la Llastra

Profunditat de 21 m i un recorregut de 16 m.
 
Cova Nova del Masiet o cova del Masiet

Es tracta de dues cavitats excavades en terrenys de guixos. Ambdues tenen un recorregut de prop de 320 m. S’obren en el municipi de Farena