Centres de culte

Església de Sant Pere ad Vincula

Mossèn: Josep Maria Gavaldà Ribot

 

L'Església de Sant Andreu

Al nucli de Farena

Mossèn: Josep Maria Galvaldà Ribot