Organismes oficials

Diputació de Tarragona

Tel: 977 296 600

Web: http://www.diputaciodetarragona.cat/

Consell Comarcal de l'Alt Camp

Tel: 977 606 287

Web: http://www.altcamp.altanet.org/

Generalitat de Catalunya

Tel: 012

Web: www.gencat.cat

Hisenda (Delegació de Tarragona)

Tel: 977 249 057

Web: http://www.minhafp.gob.es

AEAT - Agència Estatal d'Administració Tributària (Delegació de Tarragona)

Tel: 977 257 000

Web: http://www.agenciatributaria.es/

Seguretat Social (Tresoreria General de Tarragona)

Tel: 977 259 600

Web: http://www.seg-social.es/

Trànsit (Prefectura Provincial de Tarragona)

Tel: 977 221 196

Web: http://www.dgt.es/es/

Jutjats de Tarragona

Tel: 977 250 755

Web: www.gencat.cat

Cadastre (Gerència Territorial a Tarragona)

Tel: 977 245 800

Web: http://www.catastro.meh.es/

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona

Tel: 977 219 676

Web: http://www.cambratgn.com/

Correus

Tel: 977 470 315

Web: www.correos.es