Subvencions Diputació de Tarragona

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona – Convocatòria 2020

PAM (Pla d'Acció Municipal) 2020: Clavegueram Plaça U d'Octubre i C/Arrabal Baixa

 Import concedit: 13.697,45€

 

Subvencions destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Publica amb motiu de la COVID-19

 Import concedit: 3.025€

 

Subvencions Excepcionals 2020:

Arranjament camins del Molí del Fort i a Farena

 Import concedit: 35.986,23€

Reconstrucció murs i guals afectats pel Glòria

Import concedit: 15.009,60€

 

- Actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

  Import concedit: 3.989,84€

 

- Actuacions destinades a la protecció i defensa dels animals domèstics.

  Import concedit: 1.998,08€

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona – Convocatòria 2019

- Actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà.

  Import concedit: 1.800,74€

 

- Concessió de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

  Import concedit: 754,49€

 

- PAM (Pla d'Acció Municipal) 2019: Pavimentació Plaça 1 d'Octubre i Carrer Arrabal Baixa

 Import concedit: 26.401,00€

 

Subvencions Concedides Per La Diputació De Tarragona – Convocatòria 2018

-Actuació: Protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà

 Import subvenció: 1.749, 03 €

 

-PEXI 2018: Actuació: Connexió del desguàs de l'escola al clavegueram

Import subvenció: 5.608,00€

 

-PAM 2018: Actuació: Xarxa de col·lectors per a la nova EDAR

Import subvenció: 65.395,00€

 

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona - Exercici 2017

- Inversions equipaments municipals: Actuació: Diversos equipaments municipals

Import subvenció: 1.597,56 €

 

- PEXI 2017 Actuació: Substitució dels fanals del nucli de Farena

Import subvenció. 5.659,00 €