AJUTS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022 - DIGITALITZACIÓ I CIBERSEGURETAT

26/07/2023

AJUTS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022 - DIGITALITZACIÓ I CIBERSEGURETAT

 

La Diputació de Tarragona atorga a l’Ajuntament de Mont-ral, ajut per import de 705,22€  destinats Adequació de l'espai i dotació d'equipaments i 2658,24 € per a incrementar el nivell de ciberseguretat per a l’exercici 2022.

"Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona".


Concepte: B I) Adequació de l'espai i dotació d'equipaments:

Concepte: C I) Incrementar el nivell de ciberseguretat: