MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES - 8M 2024

07/03/2024

MOCIÓ PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES - 8M 2024

 

 

   

Un any més commemorarem el Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere.

Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat per assolir la plena igualtat.

 

Des de fa moltes dècades, els drets sexuals i reproductius han estat al centre de la lluita feminista a escala global. I és que el dret al propi cos és el dret més essencial de tots. Tant és així que el control sobre els nostres cossos i la nostra sexualitat ha estat i encara és un dels principals instruments del patriarcat per sotmetre les dones. Un control que, arreu del món, s’ exerceix a través de la imposició de normes que condicionen la forma de viure la sexualitat i la reproducció de les dones, de l’estigmatització de les dissidències sexuals, de relegar el coneixement del propi cos i l’educació sexual a l’espai privat, de mites i tabús sobre procesos tan naturals com la menstruació i el climateri, i d’una manca de recerca mèdica per diagnosticar i tractar adequadament les patologies que afecten especialment o exclusivament les dones. Sí, el dret al propi cos és tan personal com polític. Per això ha d’estar al centre de l’agenda política. Sí, els drets sexuals i reproductius són drets humans, tal com va reconèixer la comunitat internacional als anys noranta. I per seguir avançant en la transformació feminista del país que empenyem amb força les entitats i les institucions, és essencial garantir uns drets que han costat molt d’aconseguir i conquerir-ne de nous mai més cap dona hagi de recórrer molts quilòmetres per accedir a qualsevol dels dos mètodes d’interrupció voluntària de l’embaràs. Perquè totes les dones tinguin accés gratuït a l’anticoncepció de llarga durada. Perquè s’acompanyi des de les institucions el dol gestacional i es trenqui un silenci social que fa més dolorosa encara aquesta pèrdua.

 

Perquè l’educació sexual integral sigui accessible al llarg de tot el cicle vital, tant des de l’ àmbit educatiu com comunitari, per conèixer millor el propi cos, per gaudir de la nostra sexualitat amb plena llibertat, sigui quina sigui la nostra orientació sexual o identitat de gènere, per promoure l’autocura de la salut i les decisions corresponsables, i per prevenir les violències sexuals i establir relacions sexoafectives basades en el respecte, la llibertat i el consentiment. Perquè s’erradiqui qualsevol forma de violència obstètrica o vulneració dels drets sexuals i reproductius, i perquè millori el diagnòstic precoç de l’endometriosi o l’acompanyament a la salut perinatal. Perquè totes les dones del país tinguin accés gratuït a productes menstruals reutilitzables i disposin d’informació de qualitat sobre la menstruació i el climateri. Perquè menstruar no comporti una despesa extra a les dones, per acabar amb la pobresa menstrual, per cuidar-nos millor en totes les etapes de la vida i per tenir cura del planeta.

 

Avui, 8 de març, Dia Internacional de les Dones, reivindiquem tots els avenços assolits en aquests drets gràcies a la força dels feminismes. I també proclamem que el nostre país no farà ni un pas enrere davant les amenaces de l’extrema dreta i dels grups antigènere. Catalunya, i el nostre municipi, és i seguirà sent capdavantera en la defensa dels drets sexuals i reproductius.

Per tots aquests motius, i per molts d’altres que s’han exposat en anteriors edicions del Dia Internacional de les Dones, aquest Grup Municipal proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’ aprovació dels següents

 

ACORDS:

 

Primer. L’Ajuntament de Mont-ral manifesta el seu compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i del territori, rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a l’abast, donant compliment a la Llei Catalana 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació i al Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral i de la ocupació.

 

Segon. Continuar treballant amb les empreses del municipi per promoure l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

 

Tercer. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidencia en l’àmbit laboral, cultural i associatiu, i en els espais d’oci, mitjançant la creació i/o revisió de protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 

Quart. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista i els sindicats majoritaris.

 

Cinquè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal de forma transversal en totes les regidories.

 

Sisè.- Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a dones grans que viuen soles.

 

Setè.- Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes del municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les a les entitats municipalistes.

 

Mont-ral, 8 de març 2024