Ordenança municipal per a la salvaguarda del Medi Natural de les Valls del Glorieta i Brugent

30/06/2021

Ordenança municipal per a la salvaguarda del Medi Natural de les Valls del Glorieta i Brugent

Al següent enllaç de l'E-tauler, trobareu l'anunci de l'Ordenança municipal per a la salvaguarda del Medi Natural de les Valls del Glorieta i Brugent pel que fa a la participació ciutadana. Teniu 20 dies hàbils per a fer suggeriments.