PLE ORDINARI

23/01/2024

PLE ORDINARI

 

El pròxim dia 24 de gener del 2024 se celebrarà un Ple Ordinari.

Òrgan: Ple

Sessió: Ordinària

President/a: Xavier Pagès Alonso

Secretari/ària: Àngel Tierz Garcia

Dia: 24 de gener de 2024

Hora d'inici: 16:30

Lloc: Sala de Plens

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació si s'escau acta del Ple ordinari 4T 2023 (8-11-2023)
2. Aprovació si s'escau acta del Ple Extraordinari i Urgent (15-11-2023)
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 111 al núm. 132 de 2023
4. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 1 al núm. 90 de 202

SECRETARIA

5. Aprovació inicial 'Aprovació del pressupost 2024 '

INTERVENCIÓ

6. Aprovació del Compte General del pressupost del 2022 Mont-ral


PRECS I PREGUNTES