Proposta de Telefònica de Fibra Òptica

19/03/2020

Proposta de Telefònica de Fibra Òptica

Es comunica que la companyia Telefónica ha fet una proposta a l'Ajuntament de Pla de desplegament d'una xarxa de fibra òptica al nostre municipi. 

Està a disposició dels vilatans a través del següent enllaç l'esmentada proposta així com la proposta que farà l'Ajuntament d'incloure altres zones, per tal que durant un termini de 15 dies els interessats puguin fer en el seu cas les aportacions que considerin oportunes per tal de ser valorades per l'Ajuntament.