Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022

26/07/2023

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022

Línia 1 - 1.3 Agent Cívic. Import concedit: 6.529,20 euros

Línia 2 - Protecció salut pública. Import concedit: 5.148,41 euros